Zeven

Zeven

machineVoor het zeven worden roterende-, russel-, tril- of schudzeven gebruikt.(zie voorbeeld) Het zeven kan uit verschillende fracties bestaan die gezeefd kunnen worden. Dit kan worden gedaan vanaf bijvoorbeeld 400 MU naar 150 MU.
Er kan door ons ook gewerkt worden met het zeven onder druk. Hierdoor wordt d.m.v. luchtdruk de zeefcapaciteit beïnvloed en verbeterd.

Wij zeven ook met een russelzeef met een vibrasonic.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen.